Zelfsturing

Wat is zelfsturing?

Zelfsturing is het verplaatsen van taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden naar medewerkers. Leiders krijgen een andere invulling van hun rol. Het gaat over gedeeld leiderschap. Het idee is dat door zo'n verschuiving het 'eigenaarschap' en 'ondernemerschap' in (zelfsturende) teams wordt vergroot. Bijkomend voordeel is dat zelfsturende teams en organisaties wendbaarder zijn.

De praktijk is echter weerbarstig. Recent onderzoek over zelfsturing toont aan dat werknemers over hun eigen grenzen gaan, impopulair werk blijft liggen, de kans op mistig, informeel leiderschap groot is en dat de kwaliteit van de samenwerking teleurstellend is. Kortom, werken aan zelfsturing is niet makkelijk. Maar het kan wel degelijk.

Is zelfsturing het antwoord?

Als zelfsturing het antwoord is, wat is dan eigenlijk de vraag? Er zijn verschillende argumenten om met zelfsturing aan de slag te gaan; bedrijfskundige, kwaliteit van het werk of op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zelfsturing is een competentie. Die kun je ontwikkelen en trainen. Zelfsturing is allereerst op individueel niveau noodzakelijk, voordat teams zelfsturend kunnen werken.

Tijdens het event Below the Surface dompelden teams zich twee dagen onder in De oude Suikerfabriek in Groningen om het denken en doen rondom zelfsturing naar een hoger plan te brengen. Dit veelbesproken concept werd fijnzinnig ontrafeld vanuit de volgende vijf perspectieven:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.